Regler för årets hund i rasklubben

Årets hund regler

OBS! Det finns 2 listor ÅRETS HUND, en lista hos SLK och en lista hos oss. Listorna har olika poängberäkning och därför är resultaten olika.

Till rasklubben behöver ni inte rapportera in utställningsresultat från Norden, de har vi koll på ändå, detta gäller inte SLK:s lista dit ni måste rapportera dessa resultat.

Vi i rasklubben har tjuvstartat vår lista 2018, men enligt fullmäktigebeslut ska alla tre rasklubbarna själva ansvara för Årets Hund från och med 2019.