Styrelsen

Ordförande
Johanna Levin

Vice ordförande
Ulrica Hjertqvist

Sekreterare
Mimmi Lange

Ledamot
Anna-Karin Olsson

Ledamot
Sanna Larsson

Adj. Kassör
Lena Gustafson

Suppleant
Helena Bergström

Suppleant
Frida Fridheim


Valberedning
Håkan Klaar, ledamot (sammankallande)
Pia Juhlin, ledamot
Malin Jonsson Bixo, ledamot


Revisorer
Claes Wallin
Ove Johansson, SKK:s föreningskommitté