Rasspecifik Avelsstrategi (RAS)

Ett nytt RAS-dokument kommer att arbetas fram inom en snar framtid.
Nu gällande dokument kan läsas nedan.

RAS