Styrelsen

Ordförande
Monica Karlsson

Vice ordförande
 Anna-Karin Olsson

Sekreterare
Maria Risberg

Suppleanter
Maria Nilsson

Adjungerande kassör
Laila Eliasson


Valberedning
Sammankallande: Håkan Klaar
Ledamot: Malin Johansson Bixo
Ledamot: Carina Jonsson


Revisorer
Katarina Antonsson
Moa Bohlin
Suppleant: Håkan Klaar