Styrelsen

Ordförande
Monica Karlsson

Vice ordförande
 Anna-Karin Olsson

Sekreterare
Mimmi Lange

Kassör
Vakant

Ledamöter
Maria Risberg
Maria Nilsson

Suppleanter


Valberedning
Sammankallande: Håkan Klaar
Ledamot: Malin Johansson Bixo
Ledamot: Carina Jonsson


Revisorer
Katarina Antonsson
Moa Bohlin
Suppleant: Håkan Klaar