Styrelsen

Ordförande
Monica Karlsson

Vice ordförande
 Anna-Karin Olsson

Sekreterare
Maria Risberg

Suppleanter
Maria Nilsson

Adjungerande kassör
Laila Eliasson


Valberedning
Sammankallande:  vakant
Ledamot: Malin Johansson Bixo
Ledamot: Carina Jonsson


Revisorer
Moa Bohlin
Suppleant: vakant