Kontaktuppgifter och länkar

E-postadresser
Huvudstyrelsen för Svenska Lapphundklubben
cs@slk.nu

Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund
finsklapphund@slk.nu


Bankgiro
805-1674

Organisationsnummer
802510-4442


Avelskommittén
akfinsk@slk.nu

Kontaktperson AK och avelsråd
Anna-Karin Olsson


Valberedningen
valberedning@finsk-lapphund.se


Specialklubbar i norden
Svenska Lapphundklubben

Finska Lappalaiskoirat RY

Norsk Lapphund Klubb

Danska Spidshundeklubben


Kennelklubbar & databaser
Svenska Kennelklubben

Hunddata

Avelsdata

Finska Kennelklubben

Koiranet

Norska Kennelklubben

Norska DogWeb

Danska Kennelklubben

Danska Hundeweb