Kontaktuppgifter och länkar

E-postadresser
Huvudstyrelsen för Svenska Lapphundklubben
cs@slk.nu

Svenska Rasklubben för Finsk Lapphund
finsklapphund@slk.nu


Bankgiro
805-1674


Ordförande
Johanna Levin
+4670- 117 17 57

Vice ordförande
Ulrica Hjertqvist
+4670- 532 30 57


Avelskommittén
akfinsk@slk.nu

Kontaktperson AK och avelsråd
Anna-Karin Olsson
+4673- 301 62 01


Valberedningen
valberedning@finsk-lapphund.se


Specialklubbar i norden
Svenska Lapphundklubben

Finska Lappalaiskoirat RY

Norsk Lapphund Klubb

Danska Spidshundeklubben


Kennelklubbar & databaser
Svenska Kennelklubben

Hunddata

Avelsdata

Finska Kennelklubben

Koiranet

Norska Kennelklubben

Norska DogWeb

Danska Kennelklubben

Danska Hundeweb