Avelskommité

E-post
akfinsk@slk.nu

Kontaktperson AK och avelsråd

Anna-Karin Olsson
+4673- 301 62 01

AK består för närvarande av följande personer
Ulrica Hjertquist
Helena Bergström
Frida Fridheim