Rassymposium

Målet är att ett rassymposium kommer att anordnas under 2018, mer information kommer löpande.