Beteende- och personlighetsbeskrivning hund – BPH

Svenska Kennelklubbens officiella mentalbeskrivning BPH finns på fler och fler orter i landet. Syftet med denna beskrivning är att få en bild av hur hunden reagerar på och hanterar olika situationer. Det handlar bland annat om att möta främmande personer, att leka, att arbeta för att komma åt mat och att stöta på överraskningar.

Svenska Kennelklubben har även tagit fram ett BPH-uppfödardiplom för att premiera de
uppfödare som både deltar på BPH med de egna hundarna och uppmuntrar valpköpare att gå BPH-banan med sina hundar. En uppfödare kan tilldelas obegränsat antal BPH-uppfödardiplom men samma hund kan bara ingå på ett diplom. Både hundar som genomfört BPH med eller utan skott kan ingå i samma diplom, men de måste vara av samma hundras.


Planerade BPH


21 September 2018

Work for Fun, Blädingen Ängsgården 1, Alvesta

Totalt finns 11 platser, vilka i första hand är för medlemmar i Svenska Lapphundklubben med finsk lapphund. Det behöver komma in minst 7 anmälningar för att BPHt ska genomföras.

Dagen börjar klockan 08.00 och samtliga beskrivningar filmas.
När alla beskrivningar är genomförda återsamlas deltagarna för mat och filmanalys av dagens beskrivningar tillsammans.

Anmälan är ännu inte öppnad.